28/4/09

Casos Compartits. Models d'Expriències i Aprenentatge Significatiu. MiniPAC 2.2

El fet de compartir històries, ha estat una pràctica habitual des de sempre per a tots nosaltres, els humans.
I si ens centrem en l’educació, observem que l’hàbit és encara més freqüent:
De la mateixa manera que compartim històries amb la resta dels professionals, al passadís, als claustres, al carrer, al bar, (i així mateix amb la resta de persones en els diferents contextos d’interacció), també ho fem amb els nostres alumnes, demanant-los que comparteixin històries entre ells. I nosaltres mateixos, amb les històries que els expliquem, els donem l’oportunitat d’adaptar-les a les seves pròpies situacions. Compartir històries és, en definitiva, una forma de realitzar un Aprenentatge Significatiu.
En aquesta activitat, el que es pretén, és compartir històries entre nosaltres, els companys de l’aula, i/o a partir dels casos exposats a la base KITE, on s’hi incorporen multitud de dades i casos (històries), de manera ordenada, indexada, classificada segons diferents criteris – nivell, matèria, recurs TIC utilitzat, tipus d’activitat..., per a obtenir referències de casos d’ensenyament-aprenentatge, on hi intervenen les TIC.

CONCLUSIONS:

Aquesta activitat ha resultat molt enriquidora, per una banda, per les històries que hem compartit a l’espai de l’aula destinat a tal objectiu: el de compartir casos. I per altra banda, ara disposem del recurs que ens ofereix la base de dades KITE, on podem trobar multitud d’experiències que ens poden ser de molta utilitat en la nostra tasca com a docents, com a Educadors, ja que l’aprenentatge a través de les històries dels altres és clau per a futures experiències pròpies, ja que permeten construir un patró que d’alguna manera s’activa en la memòria quan ens trobem en situacions similars.

Ara em ve al cap aquella frase feta que sempre he sentit a dir, però que ara li dóno encara més significat: “Compartir és viure!” Potser podríem incorporar la frase feta a la Base de Casos Kite.... doncs realment li dóna ple sentit!

Després de l’experiència realitzant aquesta PAC, em plantejo d’una altra manera l’ús de les TIC i la seva funcionalitat. Aquestes reflexions m’han ajudat a veure clar el canvi que cal fer, per adaptar-nos a la societat actual, a la demanda que els alumnes o usuaris en situacions educatives, ens en fan; però cal estructurar-ho, tenir recursos, una bona planificació i seqüenciació... I el que ha permès aquesta comunitat virtual amb la que hem compartit les experiències, és que ara disposo d’un bon grapat de recursos que d’alguna manera ja s’estan classificant al meu cap.... i que tal vegada podré aplicar al meu context particular.
Basar-se en experiències que han funcionat a d'altres, ha estat sovint la base del nostre treball.

7/4/09

CANVI CONCEPTUAL MiniPAC 2.1

(...) I un cop realitzades les MiniActivitats de la PAC1 i aquesta mateixa 2.1, aquí us insereixo el Mapa del Canvi Conceptual, i també el mapa Síntesi del meu Propi Canvi Conceptual, així com algunes Conclusions que n'he extret!

CANVI CONCEPTUAL:SÍNTESI DEL MEU PROPI CANVI CONCEPTUAL:Els éssers humans estem vius. I per tant, estem en constant interacció amb el Medi, i tot allò que el conforma. Som membres de la Societat. En aquesta interacció, Construïm una sèrie de Representacions Mentals, que són aquelles que ens permeten crear la Realitat. Però no pas una realitat qualsevol, sinó una realitat mental Pròpia, Personal i Única. Aquesta, serà diversificada segons cada persona, segons les seves pròpies Necessitats i Intencions. És en aquest punt en el qual es genera Coneixement, i es produeix una Educació a través d’aquests nous coneixements. Però cal destacar que no n’és una Educació que copia Coneixements, sinó que els Crea a partir de les pròpies Representacions mentals. Per això, amb aquest caire personal i característic de cada individu, en el qual es creen coneixements, el que hi succeeix s’anomena justificadament, APRENENTATGE SIGNIFICATIU.
Què és el que ens permet la Tecnologia? És utilitzada com a base i Suport dels Aprenentatges Significatius, que en són Coneixements. Per tant, totes aquelles Eines i aplicacions que ens ofereix la Tecnologia com a suport per a la creació d’aquests nous coneixements, se l’anomena TECNOLOGIA EDUCATIVA. I és, en definitiva, el que ha succeït en mi i en cadascun dels estudiants que participem a l’aula i a l’assignatura, durant la realització de totes les Miniactivitats. He pogut experimentar l’ús de les noves Tecnologies, i algunes de les eines aplicades a l’assignatura d’NTICE (Participació al Debat, ús de l’aplicació Cmap-Tools, argumentacions amb el Model de Toulmin, lectures...), les quals m’han permès contrastar els esquemes mentals que posseïa prèviament, amb aquells Esquemes mentals que s’han construt de nou en la meva ment, tot fent trontollar els anteriors. És a dir, que ara posseeixo noves representacions Mentals, i per tant s’ha produït Coneixement en mi, i l’Educació hi ha tingut presència amb la Tecnologia com a nexe, tot interaccionant amb d’altres membres socials (companys de l’aula, consultor...), i entre tots, i alhora cadascú el seu particular, hem pogut observar un Procés Cognitiu de relacions Conceptuals, que ens han permès un canvi Conceptual reflectit en les Noves Representacions Mentals.

En definitiva: La Tecnologia, m’ha servit com a suport per la Nova Comprenssió de Conceptes, i la Nova Creació de Marcs Conceptuals. S’ha Produït doncs, Canvi Conceptual.

CONCLUSIÓ

Reiterant la teoria explicada, els éssers humans interaccionem. I per tant generem coneixement constant, a través dels diferents escenaris amb els que topem. Trontollen els nostres esquemes, es produeix nou coneixement, representem d’una manera pròpia i personalitzada la Realitat, que la comprenem de manera individual. Adquirim nous Marcs Conceptuals, i una nova Comprenssió de Conceptes, la qual denominem CANVI CONCEPTUAL.

23/3/09

SÍNTESI i SUPORT GRÀFIC Mini PAC 1.3

Bones de nou!!!
Us adjunto seguidament les Conclusions Extretes de la realització de la MiniPAC 1.3, en què s'ha hagut de treballar i exemplificar gràficament la confluència del que ve a definir CTS (Ciència, Tecnologia i Societat), addherint-hi el Concepte d'Educació. Ha estat un treball caòtic i complex, però alhora enriquidor. I pel que fa a mi personalment, m'ha resultat un xic "estressant" en un inici, doncs a més d'ocupar un temps del qual a cops no és possible disposar, representava enfrontar-me a l'ús d'una nova eina, d'un nou programa: El Cmap-Tools, per mi fins ara desconegut. Però he de dir que un cop n'entens el funcionament, "t'enganxes" a la practicitat de l'eina. A banda, la presentació en format Word de la Síntesi del mapa Conceptual construit a partir de les lectures, els mòduls i la participació en el Debat al Fòrum de l'Aula, demanava anar Indexada Automàticament, i en ser per mi la primera vegada de fer un índex d'aquest caire, la possibilitat de veure-ho finalment palpable, és d'un regust reconfortant que pal·lia la sensació estressant de qualsevol enfrontament amb allò que implica la novetat en un inici. Defitivament, la paciència és la mare de la Ciència! .... i és que... com en el Mapa Conceptual...tot va lligat!
Us adjunto mapa Conceptual i Conclusions de l'Informe de Síntesi. Fins la Propera!!CONCLUSIONS

Les lectures dels Mòduls, la Lectura de l’Article de Domènech i Tirado, i la posta en comú de la conjunció dels Conceptes Treballats al Debat virtual que es va realitzar al Fòrum de l’Assignatura, deixen clar que Ciència, Tecnologia, Societat i finalment Educació, funcionen com un tot, que constantment es complementa i en va donant forma. L’aparició de la tecnologia i els seus avenços a les nostres vides, ha provocat el que anomenem “Revolució Tecnolgica”, en fer ús de les TIC en la majoria d’àmbits de la Societat Actual, que confirmen l’afirmació que venim reiterant al llarg de tot aquest anàlisi: CTS com un TOT. La major part de la societat, ha acceptat l’ús d’aquestes noves TIC, bé perquè s’hi ha interessat de manera involuntària, bé perquè s’hi ha vist immersa de manera involuntària. Darrera de l’ús d’aquestes, hi ha gran part també d’interessos econòmics, ja que aporta beneficis a la ciència, a les empreses, als processos Educacionals.... tots ells canvis que hem pogut veure en un temps molt reduït i palpar-los cadascun de nosaltres com a membres inclusius d’aquesta Societat en la que repercuteixen totes aquestes modificacions entrelligades.
Al seu temps, els països en què els avenços tecnològics encara hi arriben lentament, poden veure’s afectats per aquests canvis de la Tecnologia, provocar encara més distanciament entre les persones que conformen aquestes societats, distanciament global de la resta de societats on aquests avenços flueixen de manera accelerada, i produir un efecte negatiu. És per això que s’afirma que les grans Potències, haurien de mirar de destinar aquests avenços per a pal•liar les condicions desfavorables en les que viuen tants i tants ciutadans d’aquest món injust i ple de diferències. Cal una millora d’aquestes condicions. I l’aplicació de les noves TIC, i el fet d’oferir a aquests països la possibilitat d’utilitzar-les i adaptar-s’hi, pot ser positiu si pensem que permetre l’accés a la Informació i que arribi l’Educació per tots, pot ser el primer pas per un important Canvi Social.
Pel que fa a l’aplicació progressiva de les TIC en els espais Educatius, especialment els àmbits Formals (Escoles i Instituts), és un procés comparativament més lent que potser en d’altres àmbits de la societat, Però a mesura que s’observi que els aprenentatges que se’n deriven de l’ús d’aquestes tecnologies, produeixen Aprenentatges Significatius, les TIC en seran part íntegra i formaran part de la vida quotidiana de tots plegats.

Estem immersos, doncs, en la Generació dels Canvis Constants, que reclamen explicacions i anàlisi que des del Punt de Vista de la Psicologia, cal trobar-ne i donar les respostes que la Societat en la que recauen aquesta canvis, reclama i seguirà reclamant.

11/3/09

CONCLUSIONS inicials extretes de l'activitat "Qüestionari d'Avaluació Inicial"

Quines primeres impressions reps en realitzar aquesta primera activitat?

Definitivament, les TIC condicionen a nivell social.... En primer lloc, aquesta assignatura, basada en les TIC, m’ocupa un temps essencial per a poder-me adaptar als canvis que les TIC generen dia a dia en sí mateixes, i que m’obliguen, com a persona social que sóc a adaptar-m’hi o bé quedar-me fora i sense avenç.
El que sento és que tothom, li agradi o no, es veu, en un moment donat a adaptar-se obligatòriament i invertir part del seu temps vital a aquesta adaptació.
Sempre m’han fet embogir, ja que em costa de comprendre-les. El que sento, peò, és que em cal relaxar-me i comprendre que el temps dedicat a la meva adaptació, és temps d’inversió de futur. Potser aleshores aprendré a valorar-ho d’una manera diferent i enriquidora per a mi mateixa.

QÜESTIONARI D'AVALUACIÓ INICIAL

Heus aquí les meves "respostes ràpides" sobre qüestions de l'assignatura, abans d'endinsar-nos en els seus conceptes a fons....

Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)

1) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: __5____
2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: __7____
3) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : ____6____
4) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: ___5__
5) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: __6___
6) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: __6___
7) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: ____8___
8) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: ___8___
9) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ___6_____
10) El canvi tecnològic determina el canvi social: ____10____

MAPA CONCEPTUAL


Aquí teniu el que correspon a un esborrany.... i que és el que primer se'm va passar pel cap, per a relacionar Ciència, Tecnologia, Societat i Educació... esperem que un cop els conceptes siguin treballats a fons, l'esborrany pugui transformar-se en un veritable Mapa Conceptual!

Bonessss!!!!

Bones, Companyes i companys!! Increïblement, tot i que aquest tipus de qüestions, a cops em maregen -perquè sovint no m'hi entenc-... em torno a trobar creant un Blog.... Bé, el quatrimestre passat, també per una assignatura de la UOC, vaig haver de fer-ne un, i mira... ja hi tornem a ser!
Som-hi a veure quines descobertes fem aquesta vegada!! M'hi acompanyeu??
Fins ara!